Browsing Tag

Amazon Prime Video

ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସିଜନ୍ ୨ – ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓରେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି

ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସିଜନ୍ ୨ : ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ରାଜ ନିଡିମୋରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଡି.କେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ୨୦୧୯ ରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓକୁ ଛାଡିଥିଲା ଏବଂ ଆମାଜନରେ 4/5 ତାରକା ଏବଂ IMDB ରେ 8.5 ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଏହା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରିଛି ।…