Browsing Tag

COVID Fundraiser For India

କୋଭିଡ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କଲେ : ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ନିକ ଜନସ୍

ମୁମ୍ବାଇ : କୋଭିଡ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି | ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନେତା-ଗାୟକ ନିକ ଜନସ୍ ଏକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି | ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ…