Browsing Tag

Manoj Bajpayee

Manoj Bajpayee’s Father Passes Away

Mumbai: National Award-winning actor Manoj Bajpayee's father R.K Bajpayee passed away on Sunday morning. Manoj's father died aged 83. His father's condition was very critical in the past few days. After hearing about the news, Manoj…

ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସିଜନ୍ ୨ – ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓରେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି

ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସିଜନ୍ ୨ : ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ରାଜ ନିଡିମୋରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଡି.କେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ୨୦୧୯ ରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓକୁ ଛାଡିଥିଲା ଏବଂ ଆମାଜନରେ 4/5 ତାରକା ଏବଂ IMDB ରେ 8.5 ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଏହା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରିଛି ।…